Beste CDA-leden,

Vanavond heeft de gemeenteraad van Leeuwarden besloten mij voor te dragen voor benoeming als burgemeester van de gemeente Leeuwarden. Het zal betekenen dat ik na 17 jaar Kamerlidmaatschap, 9 jaar fractievoorzitterschap en 7 jaar partijleiderschap de landelijke politiek zal verlaten.

Ik zet mij nog iedere dag met overtuiging in voor het CDA en voor ons land. Tegelijkertijd komt er onvermijdelijk een moment waarop een politiek leider ruimte moet durven maken voor zijn opvolging. Door het ontstaan van de vacature voor het burgemeesterschap van Leeuwarden valt dit voor mij samen met de kans om aan een nieuwe uitdaging te beginnen die ik inspirerend, eervol en mooi vind. Ik ben in Friesland geboren en getogen. Ik voel mij er thuis. Ik zal mij ten volle voor de Leeuwarder bevolking inzetten.

In 2012 koos u mij voor het eerst als uw lijsttrekker. Na de moeilijke jaren 2010 –  2012 en de daarna verloren verkiezingen beloofde ik met u te zullen bouwen aan een nieuw CDA; dag voor dag, steen voor steen.  Samen hebben wij de afgelopen jaren de eenheid, de inspiratie en het geloof in de toekomst hervonden. De weg omhoog.

Dit deden we in een electorale omgeving die veel onzekerder is dan vroeger: iedere verkiezing moet iedere zetel vanaf nul worden bevochten. Blijdschap en teleurstelling liggen iedere verkiezing heel dicht bij elkaar.

In de oppositie zochten we onze eigen weg en scherpten we het ideologische fundament van onze partij. Voor verantwoordelijkheid, respect en een sterke samenleving. Tegen het individualisme, polarisering en onfatsoen.

Na de gewonnen verkiezingen van 2017 draagt het CDA weer regeringsverantwoordelijkheid. Een vernieuwde fractie en een enthousiaste ploeg bewindslieden trad aan. Samen willen we een houvast bieden voor de Nederlanders die de afgelopen jaren het vertrouwen in de politiek en de overheid verloren. Daaraan bouwen is geen eenvoudige, maar wel een noodzakelijke opdracht. Er wordt geïnvesteerd in ouderenzorg, in politie en justitie en in defensie. We werken aan een ambitieus klimaatakkoord en doen alles om met werkgevers en werknemers een nieuw pensioenstelsel te bouwen. Maar regeren is ook compromissen sluiten en maatregelen verdedigen die we zelf misschien niet hebben ingebracht.
Het doet mij goed dat we daarover steeds open, levendig en respectvol het gesprek konden voeren op congressen en tijdens andere ledenbijeenkomsten.

Ik kijk terug op de vele inspirerende ontmoetingen in Den Haag en in het land, tijdens werkbezoeken, vergaderingen en verkiezingscampagnes. Ik heb het als een voorrecht beschouwd de partij en u als lid zo lang in verschillende functies te mogen dienen. Ik zal nu op korte termijn met de Tweede Kamerfractie en de partijvoorzitter overleggen over de te volgen procedure voor de overdracht van het fractievoorzitterschap.

Met hartelijke groeten,

Sybrand Buma

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatenlijst Europees Parlement CDA 2019

5 Henk Jan Ormel M Hengelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincie hindermacht of verbindermacht?

CDA Lijsttrekker Gerhard Bos 6 maart in Brummen

Brummen, 26 februari 2019

Wat betekent de Provincie voor het centrumplan Eerbeek? En welke rol speelt zij bij duurzamer maken van onze gemeente? En wanneer komen de rondwegen er nu? Op woensdagavond 6 maart a.s. spreekt CDA-lijsttrekker voor de Provinciale verkiezingen, Gerard Bos over deze en meer thema’s in Brummen in Plein 5.

Er zijn wel eens twijfels over de toekomst van de Provincie als bestuurslaag, maar de werkelijkheid is dat zij bij de inrichting van de ruimte, natuur, milieu, verkeer, woningbouw en energietransitie een belangrijke rol speelt. Ook in de gemeente Brummen. Het CDA in Brummen ziet de Provincie daarom niet als een “hindermacht”, maar juist meer als een “verbindermacht”.

In aanloop naar de Provinciale Verkiezingen geeft Gerhard Bos uitleg over de rol van de provincie en de kansen die zij te bieden heeft. Ook is er alle gelegenheid om met elkaar hierover in discussie te gaan.  Iedereen is vanaf harte welkom in Plein 5, Graaf van Limburg Stirumplein 5 in Brummen, aanvang: 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

CDA Voorst levert 2 kandidaten voor Provinciale Staten:

Jaap Borst

Jürgen Wolff van Wülfing

voor Waterschap:

Jürgen Wolff van Wülfing

     CDA lijsttrekker voor Provinciale Staten spreekt op ALV CDA Voorst

TWELLO.- Op donderdag 22 november sprak CDA lijsttrekker Gerhard Bos
op de algemene ledenvergadering van het CDA in de gemeente Voorst.
Hij refereerde aan de grote uitdagingen voor volgend jaar omdat er voor de provincie, het waterschap en Europa verkiezingen zijn. De uitslagen zullen bepalen welke coalities mogelijk zijn.
Het CDA in Gelderland is net als CDA Voorst kritisch over de opening van Lelystad airport. Standpunt is  dat Lelystad niet open mag voordat het luchtruim is herverdeeld en er dus geen lange vluchten op lage hoogte plaatsvinden.
Een ander belangrijk thema is de verduurzaming van de economie.
Behalve het opwekken van duurzame energie moeten we niet uit het oog verliezen dat energiebesparing nog steeds kansen biedt. Het precies invullen met bijvoorbeeld zonne- of windenergie is een zaak van de gemeenten.
Gebleken is dat dit in de gemeente Voorst, net als in veel andere gemeenten gevoelig ligt. Overigens lieten enkele CDA-leden horen dat zij van mening zijn dat er nadrukkelijker naar windenergie moet worden gekeken, omdat voor het opwekken van zonne-energie vrij veel ruimte nodig is.
Een ander aandachtspunt van de provinciale campagne betreft het Gelderse landschap, ook bekend van de reclamecampagne ‘’Gelderland levert je mooie streken’’. Het CDA staat voor het mooi en leefbaar houden van het Gelderse landschap en de daarmee verbonden mogelijkheden voor inwoners en toeristen om daarvan te genieten.
Al met al heeft het CDA met Gerhard Bos (de lange man op de foto, waarop verder de CDA (schaduw) fractie- en bestuursleden figureren) een gedreven politicus die vanuit de provincie de verbinding met de regio zoekt.
Uit de Stentor van 13 november:

Onderzoek naar tiny houses in Voorst

De gemeente Voorst gaat onderzoek doen naar de belangstelling en mogelijkheden voor tiny houses. Een oproep van het CDA tot dit onderzoek kreeg maandagavond de steun van de voltallige gemeenteraad.Een voorbeeld van een tiny house.

Het college van burgemeester en wethouders komt voor 1 maart met een opzet voor het onderzoek naar de kansen voor kleine verplaatsbare huisjes met een vloeroppervlak van maximaal vijftig vierkante meter in Voorst.

Verantwoordelijk wethouder Arjen Lagerweij noemde de motie van het CDA ‘best sympathiek’. ,,Het is verstandig alle plussen en minnen goed op papier te zetten.”

Oplossing

D66’er Paul Jonkman vindt dat de gemeente faciliterend moet gaan optreden. Bijvoorbeeld door na te denken over mogelijke plekken voor deze huisjes. Het CDA stelt in de motie ‘50 vierkante meter geluk’ dat tiny houses een oplossing zijn voor bijvoorbeeld starters, alleenstaanden en statushouders. Zelf een tiny house bouwen, kost circa 25.000

Margret Suelmann

euro en hem laten bouwen tussen de 35.000 en 45.000 euro, rekent raadslid Margret Suelmann de raad voor.

                                                                                                                                                                                                                       Esther de Lange CDA-lijsttrekker voor Europese Verkiezingen

Het CDA partijbestuur heeft Esther de Lange opnieuw voorgedragen als lijsttrekker voor het CDA in het Europees Parlement. De Lange is vanaf 2007 Europarlementariër voor het CDA en sinds 2014 delegatieleider en vicevoorzitter van de EVP-fractie.

Partijvoorzitter Ruth Peetoom is trots op de voordracht: ‘Esther de Lange heeft ruime ervaring en een stevige positie in de grootste partij van het Europees Parlement. Zij brengt enthousiasme mee én het besef dat het belangrijker dan ooit is om op te komen voor een Europa dat beschermt.’

Esther de Lange is in de politiek bekend als de betrouwbare en bevlogen vicevoorzitter van de Europese christendemocraten (EVP) en als delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daar zet zij zich in voor een stabiel en zelfstandig Europa. Onze veiligheid, de bescherming van onze manier van leven en de toekomst van onze kinderen staan daarbij centraal. Ze werkte onder andere succesvol mee aan het verminderen van de CO2-uitstoot door de industrie, betere defensiesamenwerking, een gezondere bankensector en het aanpakken van belastingontduiking.

De Lange: ‘In de afgelopen jaren is de wereld fundamenteel veranderd. Vrede en veiligheid zijn geen automatismen meer en ons welzijn moeten we veel actiever gaan beschermen. Het is hoog tijd om Europees leiderschap te tonen. Om terechte kritiek niet te schromen maar om altijd te werken vanuit de wens om, in het belang van onze burgers, tot een Europese oplossing voor grensoverschrijdende problemen te komen. Daarvoor wil ik me als lijsttrekker met passie en enthousiasme inzetten.’

De Europese Parlementsverkiezingen in Nederland vinden plaats op 23 mei 2019.


DOE MEE EN WORD LID

Links

Voor meer regionaal CDA nieuws: www.cdagelderland.nl
Voor meer landelijk CDA nieuws:  www.CDA.nl
Voor contact met de Gemeente Voorst: www.voorst.nl
Voor meer nieuws uit de Gemeente Voorst: www.voorsternieuws.nl
Voor meer nieuws uit de regio: www.destentor.nl/regio/voorst.nl