Beste CDA-leden,

Vanavond heeft de gemeenteraad van Leeuwarden besloten mij voor te dragen voor benoeming als burgemeester van de gemeente Leeuwarden. Het zal betekenen dat ik na 17 jaar Kamerlidmaatschap, 9 jaar fractievoorzitterschap en 7 jaar partijleiderschap de landelijke politiek zal verlaten.

Ik zet mij nog iedere dag met overtuiging in voor het CDA en voor ons land. Tegelijkertijd komt er onvermijdelijk een moment waarop een politiek leider ruimte moet durven maken voor zijn opvolging. Door het ontstaan van de vacature voor het burgemeesterschap van Leeuwarden valt dit voor mij samen met de kans om aan een nieuwe uitdaging te beginnen die ik inspirerend, eervol en mooi vind. Ik ben in Friesland geboren en getogen. Ik voel mij er thuis. Ik zal mij ten volle voor de Leeuwarder bevolking inzetten.

In 2012 koos u mij voor het eerst als uw lijsttrekker. Na de moeilijke jaren 2010 –  2012 en de daarna verloren verkiezingen beloofde ik met u te zullen bouwen aan een nieuw CDA; dag voor dag, steen voor steen.  Samen hebben wij de afgelopen jaren de eenheid, de inspiratie en het geloof in de toekomst hervonden. De weg omhoog.

Dit deden we in een electorale omgeving die veel onzekerder is dan vroeger: iedere verkiezing moet iedere zetel vanaf nul worden bevochten. Blijdschap en teleurstelling liggen iedere verkiezing heel dicht bij elkaar.

In de oppositie zochten we onze eigen weg en scherpten we het ideologische fundament van onze partij. Voor verantwoordelijkheid, respect en een sterke samenleving. Tegen het individualisme, polarisering en onfatsoen.

Na de gewonnen verkiezingen van 2017 draagt het CDA weer regeringsverantwoordelijkheid. Een vernieuwde fractie en een enthousiaste ploeg bewindslieden trad aan. Samen willen we een houvast bieden voor de Nederlanders die de afgelopen jaren het vertrouwen in de politiek en de overheid verloren. Daaraan bouwen is geen eenvoudige, maar wel een noodzakelijke opdracht. Er wordt geïnvesteerd in ouderenzorg, in politie en justitie en in defensie. We werken aan een ambitieus klimaatakkoord en doen alles om met werkgevers en werknemers een nieuw pensioenstelsel te bouwen. Maar regeren is ook compromissen sluiten en maatregelen verdedigen die we zelf misschien niet hebben ingebracht.
Het doet mij goed dat we daarover steeds open, levendig en respectvol het gesprek konden voeren op congressen en tijdens andere ledenbijeenkomsten.

Ik kijk terug op de vele inspirerende ontmoetingen in Den Haag en in het land, tijdens werkbezoeken, vergaderingen en verkiezingscampagnes. Ik heb het als een voorrecht beschouwd de partij en u als lid zo lang in verschillende functies te mogen dienen. Ik zal nu op korte termijn met de Tweede Kamerfractie en de partijvoorzitter overleggen over de te volgen procedure voor de overdracht van het fractievoorzitterschap.

Met hartelijke groeten,

Sybrand Buma

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatenlijst Europees Parlement CDA 2019

5 Henk Jan Ormel M Hengelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincie hindermacht of verbindermacht?

CDA Lijsttrekker Gerhard Bos 6 maart in Brummen

Brummen, 26 februari 2019

Wat betekent de Provincie voor het centrumplan Eerbeek? En welke rol speelt zij bij duurzamer maken van onze gemeente? En wanneer komen de rondwegen er nu? Op woensdagavond 6 maart a.s. spreekt CDA-lijsttrekker voor de Provinciale verkiezingen, Gerard Bos over deze en meer thema’s in Brummen in Plein 5.

Er zijn wel eens twijfels over de toekomst van de Provincie als bestuurslaag, maar de werkelijkheid is dat zij bij de inrichting van de ruimte, natuur, milieu, verkeer, woningbouw en energietransitie een belangrijke rol speelt. Ook in de gemeente Brummen. Het CDA in Brummen ziet de Provincie daarom niet als een “hindermacht”, maar juist meer als een “verbindermacht”.

In aanloop naar de Provinciale Verkiezingen geeft Gerhard Bos uitleg over de rol van de provincie en de kansen die zij te bieden heeft. Ook is er alle gelegenheid om met elkaar hierover in discussie te gaan.  Iedereen is vanaf harte welkom in Plein 5, Graaf van Limburg Stirumplein 5 in Brummen, aanvang: 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

CDA Voorst levert 2 kandidaten voor Provinciale Staten:

Jaap Borst

Jürgen Wolff van Wülfing

voor Waterschap:

Jürgen Wolff van Wülfing

     CDA lijsttrekker voor Provinciale Staten spreekt op ALV CDA Voorst

TWELLO.- Op donderdag 22 november sprak CDA lijsttrekker Gerhard Bos
op de algemene ledenvergadering van het CDA in de gemeente Voorst.
Hij refereerde aan de grote uitdagingen voor volgend jaar omdat er voor de provincie, het waterschap en Europa verkiezingen zijn. De uitslagen zullen bepalen welke coalities mogelijk zijn.
Het CDA in Gelderland is net als CDA Voorst kritisch over de opening van Lelystad airport. Standpunt is  dat Lelystad niet open mag voordat het luchtruim is herverdeeld en er dus geen lange vluchten op lage hoogte plaatsvinden.
Een ander belangrijk thema is de verduurzaming van de economie.
Behalve het opwekken van duurzame energie moeten we niet uit het oog verliezen dat energiebesparing nog steeds kansen biedt. Het precies invullen met bijvoorbeeld zonne- of windenergie is een zaak van de gemeenten.
Gebleken is dat dit in de gemeente Voorst, net als in veel andere gemeenten gevoelig ligt. Overigens lieten enkele CDA-leden horen dat zij van mening zijn dat er nadrukkelijker naar windenergie moet worden gekeken, omdat voor het opwekken van zonne-energie vrij veel ruimte nodig is.
Een ander aandachtspunt van de provinciale campagne betreft het Gelderse landschap, ook bekend van de reclamecampagne ‘’Gelderland levert je mooie streken’’. Het CDA staat voor het mooi en leefbaar houden van het Gelderse landschap en de daarmee verbonden mogelijkheden voor inwoners en toeristen om daarvan te genieten.
Al met al heeft het CDA met Gerhard Bos (de lange man op de foto, waarop verder de CDA (schaduw) fractie- en bestuursleden figureren) een gedreven politicus die vanuit de provincie de verbinding met de regio zoekt.
Uit de Stentor van 13 november:

Onderzoek naar tiny houses in Voorst

De gemeente Voorst gaat onderzoek doen naar de belangstelling en mogelijkheden voor tiny houses. Een oproep van het CDA tot dit onderzoek kreeg maandagavond de steun van de voltallige gemeenteraad.Een voorbeeld van een tiny house.

Het college van burgemeester en wethouders komt voor 1 maart met een opzet voor het onderzoek naar de kansen voor kleine verplaatsbare huisjes met een vloeroppervlak van maximaal vijftig vierkante meter in Voorst.

Verantwoordelijk wethouder Arjen Lagerweij noemde de motie van het CDA ‘best sympathiek’. ,,Het is verstandig alle plussen en minnen goed op papier te zetten.”

Oplossing

D66’er Paul Jonkman vindt dat de gemeente faciliterend moet gaan optreden. Bijvoorbeeld door na te denken over mogelijke plekken voor deze huisjes. Het CDA stelt in de motie ‘50 vierkante meter geluk’ dat tiny houses een oplossing zijn voor bijvoorbeeld starters, alleenstaanden en statushouders. Zelf een tiny house bouwen, kost circa 25.000

Margret Suelmann

euro en hem laten bouwen tussen de 35.000 en 45.000 euro, rekent raadslid Margret Suelmann de raad voor.

                                                                                                                                                                                                                       Esther de Lange CDA-lijsttrekker voor Europese Verkiezingen

Het CDA partijbestuur heeft Esther de Lange opnieuw voorgedragen als lijsttrekker voor het CDA in het Europees Parlement. De Lange is vanaf 2007 Europarlementariër voor het CDA en sinds 2014 delegatieleider en vicevoorzitter van de EVP-fractie.

Partijvoorzitter Ruth Peetoom is trots op de voordracht: ‘Esther de Lange heeft ruime ervaring en een stevige positie in de grootste partij van het Europees Parlement. Zij brengt enthousiasme mee én het besef dat het belangrijker dan ooit is om op te komen voor een Europa dat beschermt.’

Esther de Lange is in de politiek bekend als de betrouwbare en bevlogen vicevoorzitter van de Europese christendemocraten (EVP) en als delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daar zet zij zich in voor een stabiel en zelfstandig Europa. Onze veiligheid, de bescherming van onze manier van leven en de toekomst van onze kinderen staan daarbij centraal. Ze werkte onder andere succesvol mee aan het verminderen van de CO2-uitstoot door de industrie, betere defensiesamenwerking, een gezondere bankensector en het aanpakken van belastingontduiking.

De Lange: ‘In de afgelopen jaren is de wereld fundamenteel veranderd. Vrede en veiligheid zijn geen automatismen meer en ons welzijn moeten we veel actiever gaan beschermen. Het is hoog tijd om Europees leiderschap te tonen. Om terechte kritiek niet te schromen maar om altijd te werken vanuit de wens om, in het belang van onze burgers, tot een Europese oplossing voor grensoverschrijdende problemen te komen. Daarvoor wil ik me als lijsttrekker met passie en enthousiasme inzetten.’

De Europese Parlementsverkiezingen in Nederland vinden plaats op 23 mei 2019.

uit het Voorster Nieuws:

GemeenteBelangen, CDA en D66 tekenen coalitieakkoord
GEMEENTE VOORST.-

De fracties GemeenteBelangen, CDA en D66 hebben het coalitieakkoord ‘Visie met ambitie’ ondertekend. Dit betekent dat het huidige college met wethouders Arjen Lagerweij (GB), Hans van der Sleen (GB), Harjo Pinkster (CDA) en Wim Vrijhoef (D66) nog minimaal 4 jaar met
elkaar doorgaat. Concrete beleidsdoelen zijn bijvoorbeeld 60 extra betaalbare huurwoningen, geen windmolens en de aanpak van de verkeersproblematiek in Twello.
Meer goedkope huurwoningen, energieneutraal in 2030, verbetering van de verkeersveiligheid en renovatie van het gemeentehuis.

Drie weken onderhandeld
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart lag een voortzetting van de oude coalitie niet voor de hand
omdat de zetels van CDA en D66 in de gemeenteraad gehalveerd zijn.
Maar na het afhaken van VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks en Lijst Arend kwamen CDA en D66 toch
weer in beeld voor GemeenteBelangen.
Na 3 weken onderhandelen waren de partijen erover uit. Het coalitieakkoord werd getekend.

Bert van de Zedde (CDA) , Robert Bosch (GemeenteBelangen) en Wim Vrijhoef (D66),

Goedkope huurwoningen
De coalitie wil meer betaalbare huurwoningen
voor een- en tweepersoonshuishoudens.
Daarom is in het coalitieakkoord opgenomen dat er
de komende vier jaar minimaal 60 wooneenheden (huur) moeten worden gebouwd voor een- en tweepersoonshuishoudend, met een streefhuur
van maximaal 500 euro per maand. De coalitie geeft daarbij aan dat er een hogere huurprijs gevraagd mag worden als deze wooneenheden worden uitgevoerd met extra duurzaamheidsmaatregelen waardoor zij bijvoorbeeld energieneutraal worden.
De meeste huurwoningen zullen waarschijnlijk in Twello worden gebouwd omdat de behoefte daar het grootste is. Maar Arjen Lagerweij geeft aan dat de andere kernen zeker niet buiten beschouwing blijven.

Energieneutraal in 2030
De ambitie van de gemeente Voorst blijft om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarbij wordt niet ingezet op
windmolens omdat er ook met het Voorster landschap duurzaam omgesprongen moet worden. Om geen
grote afbreuk te doen aan het landschap kiest de coalitie ervoor om in deze coalitieperiode in te zetten op andere vormen van duurzame energie die minder afbreuk doen aan het behoud van het duurzame landschap in Voorst. Daarbij heeft de coalitie wel een escaperoute opgenomen.
Mocht het College namelijk van mening zijn dat gedurende deze coalitieperiode windmolens niet langer
uitgesloten kunnen worden, dan doet men een voorstel aan de raad. Hierbij maken de raadsfracties een gedegen
afweging.

Gemeentehuis
De coalitie geeft aan dat het tijdens de vorige raadsperiode al duidelijk was dat het gemeentehuis vernieuwd moet worden. Het gemeentehuis voldoet namelijk niet meer aan de moderne eisen zoals klimaatbeheersing, energieverbruik en Arbowetgeving. Afgelopen raadsperiode is besloten dat het gemeente
‘sober en doelmatig’ aangepaktmoet worden. Daarna hebben twee architectenbureaus allebei twee mogelijkheden uitgewerkt namelijk renovatie en nieuwbouw. De goedkoopste keuze is daarbij geworden dat blijven op de huidige plek met behoud van zoveel mogelijk aanwezig materialen gekoppeld aan energieneutraliteit een zeer duurzame keuze is. Dit levert een keuze op voor renovatie op de huidige plek. Voor renovatie is een bedrag van 15,5 miljoen euro nodig. De coalitie is van mening dat voor dit bedrag nu een lening moet worden aangetrokken aangezien de huidige rente de neiging vertoont om nu te gaan stijgen.

Vliegverkeer Teuge
De coalitie houdt vast aan het maximum van 80.000 vliegbewegingen per jaar waarbij de winst val geluidarme
vliegtuigen in de toekomst dan ten goede komt van het geluidsmilieu.
Daarnaast blijft de coalitie strijdbaar tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Het standpunt blijft: eerst het luchtruim herindelen en daarna Lelystad Airport openen. Toch bestaat de kans dat het kabinet besluit om
de plannen door te zetten. Volgens het coalitieakkoord is het dan aan het nieuwe college om zich in te zetten
om de geleden schade voor luchthaven Teuge te laten compenseren en de belangen van de inwoners van de
gemeente Voorst met garanties vanuit het Rijk geborgd te krijgen. Ook moet er een oplossing worden gezocht voor
de schade die de recreatie en het toerisme rondom de luchthaven lijdt onder deze omstandigheden.

Verkeersveiligheid
De coalitie wil de komende jaren de verkeersveiligheid verbeteren in alle kernen van de gemeente Voorst. Daartoe komt er in 2019 een totaal integraal
mobiliteitsplan naar de gemeenteraad waarbij verkeersveiligheid bovenaan staat. De coalitie denkt daarbij vooral aan kwetsbare weggebruikers zoals
fietsers en voetgangers. Dit betekent dat fietsers zoveel mogelijk voorrang krijgen, er meer vrijliggende fietspaden
komen en op de wegen meer snelheidsbeperkende
maatregelen worden genomen. Ook start het college voortvarend met de daadwerkelijke planvorming
en verdere uitvoering van de aanleg van de Randweg in Twello.

Tevreden over coalitieakkoord
Fractievoorzitter van het CDA Bert van de Zedde is tevreden over de inbreng van zijn partij in het coalitieakkoord.
Als voorbeeld noemt hij bijvoorbeeld het belang van cultuurhistorie, het CDA-idee voor een jeugdraad en jongerenlintje en de aandacht voor ‘revitalisatie’
van de bedrijventerrein Nijverheid-’t Belt.
Ook Wim Vrijhoef (D66) is tevreden over het coalitieakkoord. Vrijhoef geeft aan dat D66 het gevoel heeft meer te kunnen bijdragen aan de gemeenschap
in coalitie dan in de oppositie.
Wim Vrijhoef is tevreden over de inbreng van D66 in het coalitieakkoord.
Als voorbeeld noemt hij dat D66 hard heeft doorgedrukt om de doelstelling om in 2030 energieneutraal op te nemen in het coalitieakkoord. Daarnaast noemt hij de verkeersveiligheid van fietsverkeer als belangrijk item.
Nog lang niet op elkaar uitgekeken Wethouder Arjen Lagerweij: “Doorgaan met deze coalitie was na de verkiezingsuitslag misschien niet meteen vanzelfsprekend. Het in vier jaar opgebouwde vertrouwen tussen GemeenteBelangen, CDA en D66 gaf uiteindelijk
wel de doorslag. Niet voor niets heb ik voor de verkiezingen aangegeven dat ik nog best 4 jaar met dit team doorzou willen. Ik heb er daarom het volste
vertrouwen in. De afgelopen 4 jaar heeft deze coalitie mooie dingen bereikten wij willen dit de aankomende
4 jaar voortzetten! We zijn nog helemaalniet op elkaar uitgekeken.”

uit de Stentor van 21 april:

Gemeente Belangen wil op herhaling met gehalveerde CDA en D66 in Voorst

CDA en D66 verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen ieder de helft van hun zetels, toch gaan ze samen met verkiezingswinnaar Gemeente Belangen opnieuw op voor een plek in het Voorster gemeentebestuur.

Partijleider van Gemeente Belangen (GB) Arjen Lagerweij heeft de fractievoorzitters op de hoogte gesteld van zijn keuze met CDA en D66 te gaan onderhandelen. Die keuze betekent dat tweede partij in grootte VVD-Liberaal 2000, buiten de boot valt. Dat diende zich deze week al aan.

Instemmen met investeringen

De liberalen zijn niet van plan dik 15 miljoen te investeren in de verbouwing van het gemeentehuis, en de partij wilde bovendien niet méér dan de al toegezegde 5 miljoen euro vrij maken voor de randweg om Twello. Gemeente Belangen had de partijen een week geleden per brief gevraagd of zij onder meer hiermee in konden stemmen.

Geen concessies

Gemeente Belangen won bij de verkiezingen twee zetels en heeft op één zeteltje na de absolute meerderheid in de gemeenteraad. ,,We zijn het daarom aan onze kiezers veplicht geen water bij de wijn te doen”, zegt Lagerweij. Om andere partijen toch wat ‘comfort’ te bieden in een nieuw college met GB als zo’n groot machtsblok, werd al snel voorgesorteerd op een college met wederom drie partijen en vier wethouders.

Aanvankelijk lag het voor Lagerweij voor de hand om met in ieder geval VVD-Liberaal 2000 in zee te gaan. Maar dat bleek niet gemakkelijk. ,,Niet iedereen binnen onze fractie dacht er zo over, vandaar dat het ook wat langer heeft geduurd.”

Celstraf

Behalve de inhoudelijke verschillen is er ook een ander probleem. Voor VVD-Liberaal2000 ligt samenwerking met D66 gevoelig. Omdat die partij nog altijd niet gelukkig is met de persoon van Wim Vrijhoef als wethouder. Vrijhoef  werd twaalf jaar geleden veroordeeld tot een celstraf van een jaar (waarvan vier maanden voorwaardelijk) vanwege fraude met gemeenschapsgeld. Dat deed hij in zijn rol als directeur van de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij. Volgens het Hogerrechtshoef stak Vrijhoef zes ton in eigen zak. Vrijhoef is nu opnieuw in beeld als wethouder. ,,Dat was voor VVD-Liberaal2000 een breekpunt.”

Advies integriteitscommissie

Om de discussie voor te zijn die vier jaar geleden ontstond, wordt een integriteitscommissie nu wél gevraagd om een advies uit te brengen over de D66’er. De commissie liet zich vier jaar geleden niet over Vrijhoef uit; VVD-Liberaal 2000 en PvdA-GroenLinks liepen daarop uit protest weg toen de wethouders werden benoemd.

Het integriteitsonderzoek gaat twee maanden duren. Omdat de theoretische kans bestaat dat in die tijd de formatie klapt, wordt ook de partijen die nu buitenspel staan gevraagd om hun wethouderskandidaat op te geven, zodat ook die kan worden gescreend. De kans bestaat ook dat het nieuwe college daarvoor al rond is, maar nog niet kan worden benoemd.

Alles bij het oude

Behalve Vrijhoef zijn ook GB’ers Lagerweij en Hans van der Sleen, en CDA’er Harjo Pinkster in beeld om opnieuw wethouder te worden. Daarmee verandert er in de samenstelling van het college niets ten opzichte van het huidige.

uit de Stentor van donderdag 29/03-2018

Twee trouwe raadsleden CDA in Voorst
krijgen een lintje bij hun afscheid

Cees Booster (72) en Joke Boerkamp-Leisink (67) zijn woensdagmiddag in Twello koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun  langdurige inzet als gemeenteraadslid voor de CDA. Twellonaar Booster zat tot vandaag 26,5 jaar in de raad en Boerkamp-Leisink uit Klarenbeek 20 jaar.

de Burgemeester met de afgetreden raadsleden

de CDA raadsleden Joke Boerkamp en Cees Booster met het lintje

Gemeentedemo afbeelding

Fractie CDA


DOE MEE EN WORD LID

Links

Voor meer regionaal CDA nieuws: www.cdagelderland.nl
Voor meer landelijk CDA nieuws:  www.CDA.nl
Voor contact met de Gemeente Voorst: www.voorst.nl
Voor meer nieuws uit de Gemeente Voorst: www.voorsternieuws.nl
Voor meer nieuws uit de regio: www.destentor.nl/regio/voorst.nl